Sản phẩm dành cho nhà hàng, khách sạn - BÁNH KẸO NGUYỄN PHƯỚC | NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH KẸO | MUA BÁNH KẸO TÂN BÌNH

Sản phẩm dành cho nhà hàng, khách sạn - BÁNH KẸO NGUYỄN PHƯỚC | NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH KẸO | MUA BÁNH KẸO TÂN BÌNH

Sản phẩm dành cho nhà hàng, khách sạn - BÁNH KẸO NGUYỄN PHƯỚC | NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH KẸO | MUA BÁNH KẸO TÂN BÌNH

Sản phẩm dành cho nhà hàng, khách sạn - BÁNH KẸO NGUYỄN PHƯỚC | NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH KẸO | MUA BÁNH KẸO TÂN BÌNH

Sản phẩm dành cho nhà hàng, khách sạn - BÁNH KẸO NGUYỄN PHƯỚC | NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH KẸO | MUA BÁNH KẸO TÂN BÌNH

Sản phẩm dành cho nhà hàng, khách sạn - BÁNH KẸO NGUYỄN PHƯỚC | NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH KẸO | MUA BÁNH KẸO TÂN BÌNH
Sản phẩm dành cho nhà hàng, khách sạn - BÁNH KẸO NGUYỄN PHƯỚC | NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH KẸO | MUA BÁNH KẸO TÂN BÌNH
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Sản phẩm dành cho nhà hàng, khách sạn

Bánh xốp nhân phô mai Cal Cheese gói 53.5g

Giá lẻ: 4.500đ
Giá sỉ: 270.000đ

Bánh quy vị cà phê Coffee Joy hộp 90g

Giá lẻ: 10.000đ
Giá sỉ: 320.000đ

Bánh quy vị cà phê Coffee Joy gói 142g

Giá lẻ: 12.000đ
Giá sỉ: 288.000đ

Bánh quy vị cà phê Coffee Joy hộp 450g

Giá lẻ: 96.000đ
Giá sỉ: 576.000đ

Bánh quy vị cà phê Coffee Joy hộp 360g

Giá lẻ: 37.000đ
Giá sỉ: 444.000đ

BÁNH QUY SỮA MARIE GOLD HỘP 480G

Giá lẻ: 58.000đ
Giá sỉ: 580.000đ

Bánh quy sữa Roma Marie Gold gói 240g

Giá lẻ: 24.000đ
Giá sỉ: 576.000đ

Bánh Festive Treats Hộp Thiếc

Giá lẻ: 77.000đ
Giá sỉ: 462.000đ

Bánh quy hỗn hợp Roma Festive

Giá lẻ: 119.000đ
Giá sỉ: 714.000đ

Bánh Danisa Gold hộp 792G

Giá lẻ: 249.000đ
Giá sỉ: 1.494.000đ

Bánh quy bơ Danisa hộp 908g

Giá lẻ: 237.000đ
Giá sỉ: 1.422.000đ

Bánh quy bơ Danisa hộp 454g

Giá lẻ: 121.000đ
Giá sỉ: 1.452.000đ
1
2
Top