Bánh quy , bánh xốp tại TpHcm | Nhà phân phối bánh kẹo Nguyễn Phước

Bánh quy , bánh xốp tại TpHcm | Nhà phân phối bánh kẹo Nguyễn Phước

Bánh quy , bánh xốp tại TpHcm | Nhà phân phối bánh kẹo Nguyễn Phước

Bánh quy , bánh xốp tại TpHcm | Nhà phân phối bánh kẹo Nguyễn Phước

Bánh quy , bánh xốp tại TpHcm | Nhà phân phối bánh kẹo Nguyễn Phước
Bánh quy , bánh xốp tại TpHcm | Nhà phân phối bánh kẹo Nguyễn Phước
  • slideshow
  • slideshow

Bánh quy, bánh xốp

Bánh xốp nhân phô mai Cal Cheese hộp 153g

Giá lẻ: 24.000đ
Giá sỉ: 226.000đ

Bánh xốp nhân phô mai Cal Cheese gói 53.5g

Giá lẻ: 5.500đ
Giá sỉ: 330.000đ

Bánh xốp phủ kem socola Superstar hộp 108g

Giá lẻ: 10.000đ
Giá sỉ: 300.000đ

Bánh xốp phủ kem socola Superstar hộp 216g

Giá lẻ: 20.000đ
Giá sỉ: 240.000đ

Bánh quy vị cà phê Coffee Joy hộp 90g

Giá lẻ: 10.000đ
Giá sỉ: 320.000đ

Bánh quy vị cà phê Coffee Joy gói 142g

Giá lẻ: 15.000đ
Giá sỉ: 325.000đ

Bánh quy vị cà phê Coffee Joy hộp 180g

Giá lẻ: 19.000đ
Giá sỉ: 3.420.000đ

Bánh quy vị cà phê Coffee Joy hộp 450g

Giá lẻ: 96.000đ
Giá sỉ: 576.000đ

Bánh quy vị cà phê Coffee Joy hộp 360g

Giá lẻ: 37.000đ
Giá sỉ: 444.000đ

BÁNH QUY SỮA MARIE GOLD HỘP 480G

Giá lẻ: 58.000đ
Giá sỉ: 580.000đ

Bánh quy sữa Roma Marie Gold gói 120g

Giá lẻ: 12.000đ
Giá sỉ: 288.000đ

Bánh quy sữa Roma Marie Gold hộp 320g

Giá lẻ: 28.000đ
Giá sỉ: 336.000đ

Bánh quy sữa Roma Marie Gold gói 240g

Giá lẻ: 24.000đ
Giá sỉ: 576.000đ

Bánh Festive Treats Hộp Thiếc

Giá lẻ: 77.000đ
Giá sỉ: 462.000đ

Bánh quy hỗn hợp Roma Festive

Giá lẻ: 119.000đ
Giá sỉ: 714.000đ

Bánh MALKIST KOPYOR DỪA 190g

Giá lẻ: 14.000đ
Giá sỉ: 336.000đ

Bánh quy Cream Crackers Roma gói 135g

Giá lẻ: 10.000đ
Giá sỉ: 300.000đ

Bánh Malkist Crackers Roma

Giá lẻ: 45.000đ
Giá sỉ: 450.000đ
1
2
Top