Bánh TẾT, hộp quà TẾT, Bánh quy, bánh hộp thiếc, bánh kẹo trong và ngoài nước - Nhà phân phối bánh kẹo Nguyễn Phước.

Bánh TẾT, hộp quà TẾT, Bánh quy, bánh hộp thiếc, bánh kẹo trong và ngoài nước - Nhà phân phối bánh kẹo Nguyễn Phước.

Bánh TẾT, hộp quà TẾT, Bánh quy, bánh hộp thiếc, bánh kẹo trong và ngoài nước - Nhà phân phối bánh kẹo Nguyễn Phước.

Bánh TẾT, hộp quà TẾT, Bánh quy, bánh hộp thiếc, bánh kẹo trong và ngoài nước - Nhà phân phối bánh kẹo Nguyễn Phước.

Bánh TẾT, hộp quà TẾT, Bánh quy, bánh hộp thiếc, bánh kẹo trong và ngoài nước - Nhà phân phối bánh kẹo Nguyễn Phước.
Bánh TẾT, hộp quà TẾT, Bánh quy, bánh hộp thiếc, bánh kẹo trong và ngoài nước - Nhà phân phối bánh kẹo Nguyễn Phước.
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

BÁNH

Bánh quy vị cà phê Coffee Joy hộp 360g

Giá lẻ: 37.000đ
Giá sỉ: 444.000đ

BÁNH QUY SỮA MARIE GOLD HỘP 480G

Giá lẻ: 58.000đ
Giá sỉ: 580.000đ

Bánh quy sữa Roma Marie Gold gói 120g

Giá lẻ: 12.000đ
Giá sỉ: 288.000đ

Bánh quy sữa Roma Marie Gold hộp 320g

Giá lẻ: 28.000đ
Giá sỉ: 336.000đ

Bánh quy sữa Roma Marie Gold gói 240g

Giá lẻ: 24.000đ
Giá sỉ: 576.000đ

Bánh Festive Treats Hộp Thiếc

Giá lẻ: 77.000đ
Giá sỉ: 462.000đ

Bánh quy hỗn hợp Roma Festive

Giá lẻ: 119.000đ
Giá sỉ: 714.000đ

Bánh Danisa Gold hộp 792G

Giá lẻ: 249.000đ
Giá sỉ: 1.494.000đ

Bánh quy bơ Danisa hộp 908g

Giá lẻ: 237.000đ
Giá sỉ: 1.422.000đ

Bánh quy bơ Danisa hộp 200g

Giá lẻ: 50.500đ
Giá sỉ: 909.000đ

Bánh quy bơ Danisa hộp 454g

Giá lẻ: 121.000đ
Giá sỉ: 1.452.000đ

Bánh quy bơ Danisa hộp 681g

Giá lẻ: 178.000đ
Giá sỉ: 1.068.000đ

Bánh MALKIST KOPYOR DỪA 190g

Giá lẻ: 14.000đ
Giá sỉ: 336.000đ

Bánh quy Cream Crackers Roma gói 135g

Giá lẻ: 10.000đ
Giá sỉ: 300.000đ

Bánh Malkist Crackers Roma

Giá lẻ: 45.000đ
Giá sỉ: 450.000đ

Bánh Quế Lon ASTOR 330g

Giá lẻ: 52.000đ
Giá sỉ: 312.000đ

Bánh Quế Hộp Giấy ASTOR 288gx12

Giá lẻ: 42.000đ
Giá sỉ: 504.000đ

Bánh quy vị phô mai Crispy Joy 450g

Giá lẻ: 100.000đ
Giá sỉ: 600.000đ
Top