Sản phẩm dành cho tổ chức, công ty - BÁNH KẸO NGUYỄN PHƯỚC | NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH KẸO | MUA BÁNH KẸO TÂN BÌNH

Sản phẩm dành cho tổ chức, công ty - BÁNH KẸO NGUYỄN PHƯỚC | NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH KẸO | MUA BÁNH KẸO TÂN BÌNH

Sản phẩm dành cho tổ chức, công ty - BÁNH KẸO NGUYỄN PHƯỚC | NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH KẸO | MUA BÁNH KẸO TÂN BÌNH

Sản phẩm dành cho tổ chức, công ty - BÁNH KẸO NGUYỄN PHƯỚC | NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH KẸO | MUA BÁNH KẸO TÂN BÌNH

Sản phẩm dành cho tổ chức, công ty - BÁNH KẸO NGUYỄN PHƯỚC | NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH KẸO | MUA BÁNH KẸO TÂN BÌNH

Sản phẩm dành cho tổ chức, công ty - BÁNH KẸO NGUYỄN PHƯỚC | NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH KẸO | MUA BÁNH KẸO TÂN BÌNH
Sản phẩm dành cho tổ chức, công ty - BÁNH KẸO NGUYỄN PHƯỚC | NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH KẸO | MUA BÁNH KẸO TÂN BÌNH
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Sản phẩm dành cho tổ chức, công ty

【Bánh Chocopie Dark 12P 】

Giá lẻ: 49.000đ
Giá sỉ: 385.500đ

Bánh xốp phủ kem socola Superstar hộp 108g

Giá lẻ: 10.000đ
Giá sỉ: 300.000đ

Bánh xốp phủ kem socola Superstar hộp 216g

Giá lẻ: 20.000đ
Giá sỉ: 240.000đ

Bánh quy Gouté Mè Giòn Tan hộp 4P

Giá lẻ: 24.000đ
Giá sỉ: 374.000đ

Bánh quy vị cà phê Coffee Joy hộp 180g

Giá lẻ: 19.000đ
Giá sỉ: 3.420.000đ

Bánh quy vị cà phê Coffee Joy hộp 450g

Giá lẻ: 96.000đ
Giá sỉ: 576.000đ

Bánh quy vị cà phê Coffee Joy hộp 360g

Giá lẻ: 37.000đ
Giá sỉ: 444.000đ

Bánh quy sữa Roma Marie Gold gói 120g

Giá lẻ: 12.000đ
Giá sỉ: 288.000đ

Bánh quy sữa Roma Marie Gold hộp 320g

Giá lẻ: 28.000đ
Giá sỉ: 336.000đ

Bánh quy sữa Roma Marie Gold gói 240g

Giá lẻ: 24.000đ
Giá sỉ: 576.000đ

Bánh Festive Treats Hộp Thiếc

Giá lẻ: 77.000đ
Giá sỉ: 462.000đ

Bánh Danisa Gold hộp 792G

Giá lẻ: 249.000đ
Giá sỉ: 1.494.000đ

Bánh quy bơ Danisa hộp 908g

Giá lẻ: 237.000đ
Giá sỉ: 1.422.000đ

Bánh quy bơ Danisa hộp 200g

Giá lẻ: 50.500đ
Giá sỉ: 909.000đ

Bánh quy bơ Danisa hộp 454g

Giá lẻ: 121.000đ
Giá sỉ: 1.452.000đ

Bánh quy bơ Danisa hộp 681g

Giá lẻ: 178.000đ
Giá sỉ: 1.068.000đ
Top